Kognitionsvetenskap

om mänskligt tänkande

Planering och distribuerad kognition

Planering ingår normalt i det som kallas exekutiv kognition. Det handlar främst om bedömning, beslut, slutledning och problemlösning. Vi planerar flera gångar varje dag även om de flesta gångerna kan röra sig om ganska små vardagliga saker.

Ett typiskt exempel på planering är när man ska laga mat. Först ska man bestämma vad man ska äta och därefter planerar men inköp av varor och själva tillagningen av maten. Vid planering använder vi vår kognition, vår tankeförmåga, men i båda dessa steg av planering kan vi ta till hjälp. Man kan till exempel skriva en inköpslista så att man slipper hålla allt i minnet och riskera att glömma någon ingrediens. Vi själva tillagningen kan vi använda en kokbok för att få rätt mängd och bereda varje ingrediens i rätt ordning.

Distribuerad kognition är ett begrepp som står för när tankande och minne är utspritt utanför vårt centrala nervsystem. Det kan röra sig om allt från en post-it lapp till en superdator. När man pratar om distribuerad kognition är det lite oklart om system utanför kroppen fungerar som avlastning, stöd eller någon form av expanderad tankeförmåga.

En inköpslista kan vara en avlastning genom att man slipper minnas allt man ska köpa. Det är tacksamt när det är mycket man behöver inhandla. Minneslappen kan också vara ett stöd genom att den kompletterar den egna minnesförmågan. Om man vill försöka komma ihåg själv kan man titta på lappen då och då för att kolla hur väl man minns.

Slutligen kan man använda en inköpslapp som en karta. Den som kan sin affär väl skriver ned varorna man ska köpa i den ordning man passerar dem när man går igenom affärens hyllor och diskar. Lappen blir ett navigeringsstöd som ger en hint om vart man ska gå samtidigt som det är ett effektiviseringsredskap som talar om vart man inte behöver gå och på det viset förlora tid och fokus. När man kombinerar inköpslistan med sin kognition blir dessa system tillsammans, trots att lappen är ett enkelt redskap.

Till vår hjälp finns i dag en uppsjö appar som både avlastar, stödjer och expanderar vår tankeförmåga. Det finns appar för spel och appar för nytta. Du kan hitta appar som håller koll på när vi är ineffektiva på sociala medier, hur vi ska äta eller hur vi ska träna. En app som kan utföra enkla analyser är mer än en avlastning för minnet. Den är dels ett stöd för beslut och dels en chans att lära sig något nytt.

Vissa kritiker menar att distribuerad kognition försämrar vår förmåga att minnas och fatta egna beslut. Andra menar att vi stimuleras och klarar av att fatta beslut som vi annars inte skulle klara. En app som hjälper till att hålla koll på intag av kalorier, fett och spårämnen gör något som vi normalt skulle ha mycket svårt för att genomföra manuellt. En app som håller koll på när skärmtiden går från att vara hälsosam till ohälsosam är ett stöd utöver vad den egna kognitionen klarar. En app som varnar när vi är på väg att skapa oss ett beroende gör något som den egna kognitionen förmodligen inte hade klarat.

I många fall fattar vi bättre beslut med hjälp av appar och i många fall planerar vi på ett mer effektivt sätt med hjälp av appar. Det viktiga i sammanhanget är att ha en god förståelse för vilka begränsningar den mänskliga kognitionen har. Vi är inte så bra på att göra bedömningar, fatta beslut och planera som vi gärna vill tro. Det är i sådana fall det är klokt att använda appar som hjälpmedel. När vi däremot använder appar för att vi bara är lata finns det en risk att vi bara blir mer lata.

Även om en app kan vara till hjälp kan den inte fungera som drivkraft. En app som varnar om att du är på väg att skapa ett spelberoende kan bara varna. Den kan inte fatta ett beslut om att sluta eller motivera dig att låta bli. En app som talar om för dig att träna eller hur mycket du behöver träna kan inte motivera dig att samla ihop dina träningskläder och gå till gymmet.

Appar har i vissa fall samma begränsningar som vår egen kognition. I många fall vet vi vad som är rätt, ändå gör vi inte det rätta för att vi saknar drivkraft att göra det som är bäst för oss.

Givet att motivationen finns kan en app vara ett smart sätt att planera avancerade aktiviteter.

Finns inte appen du behöver? Skapa den själv.

 

18 Nov 2019