Kognitionsvetenskap

om mänskligt tänkande

Om mig

Jag som driver denna sida heter Mikael Jensen. Min roll är att vara koordinator och redaktör för innehållet. Jag har för närvarande en anställning vid Högskolan i Borås. Jag disputerade inom ämnet kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet 2008 efter att ha blivit antagen till doktorand 2004.

Mellan åren 2007 och 2010 var jag studierektor för utbildningen i kognitionsvetenskap, vid GU, och undervisade i några av kurserna mellan 2007 till 2011. Efter att ha varit ifrån Göteborgs universitet i några år återkom jag 2014 och undervisade i fyra år på kandidatoprogrammet.

2007 påbörjades ett långt projekt med att sätta samman en antologi på svenska av svenska kognitionsforskare. Projektet slutfördes när antologin Kognitionsvetenskap gavs ut av Studentlitteratur 2012. Jag, Mikael Jensen, och Jens Allwood var redaktörer under hela projektet.

Mina främsta intressen rör kognitiv utveckling, social kognition, begreppsteori, lärandeteori, minne/arbetsminne, inhibition, uppmärksamhet, multimodalitet, kreativitet och exekutiva funktioner. Det är troligt att mina inlägg i bloggen färgas av mina intressen. I övrigt är det min ambition att det är ämnet kognitionsvetenskap och kognitionsforskning som ska få allt utrymme.

 

Sajter jag kan rekommendera:

www.babyshop.site

www.camcam.nu

www.halsobloggen.com

www.plastbanta.site

www.startaföretag.site