Kognitionsvetenskap

om mänskligt tänkande

Referenser

För dig som har frågor kring källhantering finns här lite information om hur sajtens skribent(er) förhåller sig till källor och hur du kan hänvisa i uppsatser eller liknande.

Sajtens källor

I en del av sajtens blogginlägg framgår det vilken bok, artikel eller digital källa som texten  huvudsakligen baseras på. När detta inte är fallet är det troligt att informationen eller inspirationen kommer från boken Kognitionsvetenskap eller boken Lärande och lärandeteorier.

Dina källor

Om du vill använda material på denna blogg som referens i en rapport eller uppsats ska du följa denna instruktionstext som har lånats från Högskolan i Borås:

Blogginlägg kan betraktas som artiklar. Bloggarens namn blir huvuduppslag och bloggens namn motsvarar tidskriftens titel och skall kursiveras. I referensen ska du även ta med inläggets rubrik samt URL och datum för när du läste inlägget.

I din text: 
(Holmberg 2018)

Referens till källförteckningen:
Holmberg, L. (2018). Ingmar Bergman 100 år. Biblioteksbloggen [blogg], 24 maj. http://biblioteksbloggen.hb.se/2018/05/24/ingmar-bergman-100-ar/ [2018-07-30]

Om du gärna vill veta vilka primärkällor inläggen baseras på kan du kontakta sajtens redaktör.