Kognitionsvetenskap

om mänskligt tänkande

Tidskrifter

Några av de mest centrala vetenskapliga tidskrifterna för ämnet kognitionsvetenskap är följande. Kom gärna med tips på fler tidskrifter som du anser tar upp mycket kognitionsveteskaplig forskning.

 

Trends in Cognitive Sciences (Elsevier)

En bred blandning av kognitionsvetenskapligt relevant forskning.

 

Behavioral and Brain Sciences (Cambridge University Press)

Täcker allt från hjärnan på en molekylär nivå till AI och medvetandefilosofi.

 

Cognitive Science - a multidisciplinary journal (Wiley)

En tidskrift från The Cognitive Science Society som täcker merparten av vad kognitionsvetenskap är.

 

Topics in Cognitive Science (Wiley)

En tidskrift från The Cognitive Science Society som täcker allt inom kognitionsvetenskap som inte tas upp i Cognitive Science - a multidisciplinary journal.

 

Open Mind - Discoveries in Cognitive Science (MIT Press)

Täcker in hela fältet av kognitionsvetenskap. Open Access.

 

Cognition (Elsevier)

En bred blandning av kognitionsvetenskapligt relevant forskning ur framför allt ett psykologiskt perspektiv.

 

Cognitive Systems Research (Elsevier)

Innehåller forskning om kognitiva och intelligenta system, både naturliga och artificiella.

 

Consciousness and Cognition (Elsevier)

Har ett fokus på medvetande ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

 

Language and Cognition (Cambridge University Press)

Ett fokus på kognitiv lingvistik med tydlig koppling till kognitionsvetenskap.

 

Journal of Cultural Cognitive Science (Springer)

Ett brett innehåll med ambitionen att förbinda kognition, kultur och hjärnan inom ramen för kognitionsvetenskaplig forskning.

 

Cognition and Emotion (Taylor & Francis)

Fokus ligger på emotioner i relation till kognitiva processer.

 

Language Sciences (Elsevier)

En tidskrift som fokuserar på språk med en tvärvetenskaplig forskning som ofta ligger inom det kognitionsvetenskapliga fältet.

 

Artificial Intelligence (Elsevier)

Som titeln antyder en tidskrift om artificiell intelligens med många beröringspunkter till kognitionsvetenskap.

 

Cognitive Computation (Springer)

Täcker in forskning om biologiska och artificiella kognitiva system.