Kognitionsvetenskap

om mänskligt tänkande

Myten om vänster och höger hjärnhalva

Av: MJ

Jag stöter ofta på människor som pratar om skillnaden mellan vänster och höger hjärnhalva. Hur står det egentligen till? Är det en myt att vänster hjärnhalva är logisk och att höger hjärnhalva är känslosam och kreativ? Jag har svårt att tro på denna uppdelning.

Det finns skillnader mellan hjärnhalvorna. Fokus bör trots det ligga på vad hjärnhalvorna gör tillsammans i ett givet ögonblick. För att hanteringen av en uppgift ska fungera så optimalt som möjligt behöver hjärnan ägna sig åt parallell processning. Det vore slöseri med hjärnkraft om båda hjärnhalvorna gjorde exakt samma sak. Varje process kräver energi och att utföra dubbla processer kräver dubbelt med energi. Det är heller inte säkert att det går fortare om båda hjärnhalvora gör samma sak eftersom det betyder att processen i delar måste bli seriell. När hjärnan delar upp processningen i två hjärnhalvor kan parallell processning öka upp hastigheten samtidigt som den minskar energiåtgången. Det är med andra ord mest effektivt att hjärnhalvorna gör olika saker.

Att hjärnhalvorna vid en given uppgift gör olika saker betyder inte att hjärnhalvorna är specialiserade på språk, kreativitet osv. När vi är kreativa använder vi båda hjärnhalvorna. Det vore slöseri med tid om bara en hjärnhalva skulle processa allt som krävs för att komma på något nytt eftersom det skulle kräva mängder av seriella processer. Alltså är det mer optimalt att båda hjärnhalvorna är involverade parallellt vid problemlösning och kreativa processer. Detsamma gäller språkanvädning. Det verkar som att vi både producerar och tolkar språk i vänster hjärnhalva men det är bara en liten del av allt som sker när vi kommunicerar och tolkar andras kommunikation. Vi använder båda hjärnhalvorna men för att processa lite olika aspekter av kommunikationen.

Den som påstår att vi förlorar språkförmågan om en viss del av hjärnan, i den ena hemisfären, skadas glömmer att vi enbart förlorar en aspekt av språkförmågan. Att det förefaller störa ut hela språket visar bara hur komplex den totala språkanvändningen är, inte att språket sitter i en viss del av hjärnan som är belägen i en viss hjärnhalva. Det finns utan tvekan specialiserade regioner i hjärnan men dessa utgör bara en del av många som är aktiva när vi producerar och tolkar kommunikation. Detta framgår tydligt vid hjärnskanning. Stora delar av hjärnan är aktiv när vi kommunicerar, i båda hjärnhalvorna.

Hjärnan fungerar distribuerat. Det betyder att stora delar av hjärnan är aktiv. Samtidigt som detta motbevisar myten om en uppdelning av hjärnhalvorna stärker den synen på hjärnan som robust. Att förmågan att producera språk är distribuerad innebär att vi har kvar en stor del av språkförmågan om någon del blir skadad. Detta ökar möjligheterna att få tillbaka språkförmågan då någon del av hjärnan kan ta över den skadade delens uppgifter. En annan aspekt som gör hjärnan robust är att det faktiskt finns delar av hjärnan som kan göra nästan samma sak. Om den ena regionen blir skadad kan den andra helt ta över. Detta motsäger inte ett slöseri av energi då det inte är nödvändigt att två regionen som kan processa likvärdigt inte nödvändigtvis måste göra det samtidigt. En region kan vila medan den andra arbetar.

Om du hittills har trott på idén att höger och vänster hjärnhalva bidrar till helt olika funktioner kan du släppa den tanken nu. Det vore att underskatta evolutionen. Det har tagit lång tid för människan att bli så energieffektiv som hon är. Vår hjärna är proportionerligt överdimensionerad jämfört med alla andra arter på jorden. För att den ska vara möjlig att hålla i drift utan att vi måste äta hela vår vakna tid måste den vara energieffektiv. Det blir den bara genom att distribuera processerna. Fundera på det.

 

30 Mar 2019